Water Technics
FILTRATIE
kleine zwembadfilter

Een zwembad kan niet zonder een goede

circulatie en filtratiesysteem.

Goed verzorgd en kristalhelder water, dat is de droom van iedere zwembadeigenaar.  Want het plezier van een eigen zwembad wordt letterlijk vertroebeld indien het zwembad en het water niet op de juiste manier verzorgd worden.

Waterbehandeling gebeurt door middel van fysische en chemische processen. Beide zijn essentieel voor een efficiënte waterbehandeling.

DE FYSISCHE FILTRATIE

Zwembadfilters in diverse uitvoeringen:

Zandfilters

Uit kunststof of polyester.

Werden gevuld met zand/kiezel, heden met glasparels voor filtering tot 10 micron

Voorzien van terugspoel-ventiel (reiniging).

Manueel of automatisch.

Geschikt voor privé zwembaden en openbare zwembaden.


Zandfilters hebben weinig onderhoud nodig en gaan zeer lang mee. Het enige wat een zwembadeigenaar moet doen om het filtervat in optimale conditite te houden, is het systeem af en toe backwashen. Zo spoelt u uw filterzand weer schoon.  Als regel kan men stellen dat de filters minstens één keer per week teruggespoeld moeten worden om de vuildeeltjes te verwijderen die zich in het filterbed opgehoopt hebben.Als het vulwater van het zwembad, kalkrijk water is ('hard water'), is het mogelijk dat er verkalking ontstaat in de zandfilter, ondanks regelmatige terugspoelingen. In extreme gevallen kan deze kalkafzetting de filter zelfs volledig verstoppen. In de resterende ongeblokkeerde kanalen worden de vuildeeltjes dan niet langer tegengehouden door het toegenomen waterdebiet. Het is dus best om een zandfilter minstens één keer per jaar, preventief te ontkalken. Voor de vulling van een zandfilter, zijn wij mee geëvolueerd van het klassieke kiezel/zand, over geactiveerd glasgrid tot heden de zuivere glasparels. Met deze glasparels hebben wij zeer goede resultaten, maar wij breken de andere media zeker niet af, en sluiten ze dus ook niet uit. 


Patroonfilters

Werkt met een patroon.

 Geschikt voor kleinere préfab baden en privé whirlpools.


Kaarsfilters, of patroonfilter, kennen we vooral vanuit de wereld van jacuzzi en kleine opzetbaden type Intex.  Ze werken volgens het principe van een papierfilter, een beetje zoals een koffiefilter.  Hoe groter de filterkaars, hoe meer filteroppervlak.  Ze garanderen een zeer fijne filtratie, maar vragen meestal enige fysieke arbeid om gereinigd te worden, en zijn meestal vrij prijzig in aankoop (vooral de grotere exemplaren).  De laatste jaren zijn ze echter terug in opmars, voornamelijk voor zwembaden van beperkte afmetingen.  Vooral omwille van de geringe hoeveelheid water die nodig is om te spoelen, bij filters met automatische spoelsystemen van de nieuwste generatie, zijn deze kaarsfilters zeker ook het overwegen waard bij kleinere zwembaden, bvb in stedelijke omgevingen met beperkte afvoermogelijkheden.


Alternatieve filters

Diatomeefilters; vergelijkbaar met zandfilters, maar moeilijker en duurder in onderhoud.  Worden bijna niet meer gebruikt.

OC-1 filters; omgekeerde filter met specifieke vulling van stervormige kunststofringen.  Moet zichzelf nog bewijzen.

genieten in het water

Met de FYSISCHE behandeling dient reeds rekening gehouden te worden bij de aanleg van het zwembad door het plaatsen van circulatiepompen en een filterinstallatie die aangepast zijn aan de afmetingen en de verwachte belasting van het zwembad. Een goede geplaatste filterinstallatie zorgt ervoor dat de gehele badinhoud met regelmatige intervals gefilterd wordt, en staat zo in voor het grootste deel van de weg richting helder water.  Naast de keuze en dimensionering van de filter, is dus ook de keuze van de filterpomp belangrijk. 

Filterpompen bestaan er in vele merken, met allen hun eigen diverse uitvoeringen, en bestaan (bijna) allemaal uit een voorfilter, een pomphuis en een motor. De voorfilter filtert grove stukken uit het aangebrachte water, maar zorgt eveneens dat de pomp zelfaanzuigend wordt.  In de voorfilter staat het water altijd hoger dan de aanzuig van het pomphuis, waardoor de vacuum kan ontstaan om water op te pompen. Het pomphuis is het stuk waar het debiet wordt opgebouwd, door waaiers die hiervoor speciaal opgebouwd zijn.  De kunst is voor de fabrikanten om waaiers en schoepen te ontwikkelen die zoveel mogelijk debiet opwekken, ook bij kleinere motoren. De motor is de zware blok achteraan, waar de elektrische aansluiting gebeurt.  Dit elektrische component laat de waaiers in het pomphuis draaien, en dient veilig gewaterdicht te zijn. 


In de filterpompen van tegenwoordig, onderscheiden we vooral twee hoofdgroepen:

Standaard pompen met enkele snelheid:

Deze pompen vinden we nog meestal terug aan de huidige filtraties.  De pompen starten op en geven het debiet waarvoor ze gemaakt zijn.  Een systeem dat al jaar en dag zijn kwaliteiten bewezen heeft, en nog lang zal blijven doen.  Van deze pompen is het stroomverbruik perfect te berekenen, en de betere merken proberen de laatste jaren allemaal om de debieten van de pomphuizen te optimaliseren tov de motoren, en de motoren stiller te maken.  Als installateur is het belangrijk om de debieten van deze pompen vooraf degelijk te bestuderen, omdat hierop de dimensionering van de filter en de volledige zwembadfiltratie afgestemd wordt.


Frequentiegestuurde pompen met variabele snelheid:

Deze pompen van de nieuwste generatie zijn de laatste jaren aan een aanzienlijke opmars bezig.  Het principe van deze pompen is gebaseerd om een sturing, die de motor in verschillende snelheden laat draaien, en zo zorgt voor variabele debieten.  De gedachtengang is om een continu filtratie na te streven, hetgeen altijd beter is dan bvb maar 10 uur per dag te filteren.  En continu te filteren, met minder stroomverbruik dan een standaard filterpomp.  Doordat de pompen vaak aan een lager toerental draaien, maken ze doorgaans ook minder lawaai.  Er zijn heden merken met geluidsniveaus van minder dan 45 dB, uiterst stil dus.  Het meest effectief zijn deze pompen wanneer ze bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de sturing van een automatisch rolluik.  De sturing geeft dan signaal wanneer het zwembad dicht ligt, en de pomp gaat naar een energiezuiging, lage snelheid.  Wanneer de baders het zwembad openen, gaat de pomp naar een hogere snelheid (debiet), om de vervuiling die de badgasten in het bad brengen, zo snel mogelijk naar de filter te sturen.  Voor zwembaden zonder rolluik, kan de pomp bvb met dag- en nachtsnelheden ingesteld worden.  Het verschil in energieverbruik, kunnen wij voor u berekenen, dankzij de tools van onze fabrikbanten.  Dit is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren en zal variabel zijn, net zoals de pomp zelf.  Voor een installateur is het grote voordeel dat de debieten ter plaatse ideaal kunnen afgestemd worden op het hydraulisch circuit van het zwembad, na de aanleg ervan, en kan een filtratie geperfectioneerd worden.  Deze frequentiegestuurde zwembadpompen zijn wel iets duurder in aanschaf tov de standaard exemplaren.


 

Een goed functionerende filtratie, met de juiste pomp en de juiste filter, dient al voor 80 % zekerheid te geven op helder water!

Dit is echter niet voldoende om het water zuiver te houden. Men moet het water ook behandelen met reinigende producten.

EEN CHEMISCH PROCES

Het water moet ook SCHEIKUNDIG behandeld worden door toevoeging van reinigende producten. Deze zogenaamde "waterbehandeling" wordt grotendeels over gelaten aan de zwembadeigenaar.Vroeger kon deze enkel beschikken over zoutzuur en chloorbleekloog.

De nadelen van dit soort waterbehandeling zijn bekend:

filtratie zwembad

Het is gevaarlijk om met deze bijtende chemicaliën om te gaan.

Het is onmogelijk om de twee producten nauwkeurig te doseren.

Chloorbleekloog ontbindt gedeeltelijk onder invloed van UV-stralen, zodat het product gedeeltelijk onbenut blijft en zijn werking

bijgevolg juist op hete dagen (als er veel gezwommen wordt) niet optimaal is.

Er is een sterke verhoging van de pH-waarde van het water door de sterke alkalische reactie van de chloorbleekloog,

waardoor bij hard, kalkhoudend water de kalk neerslaat op de zwembadwand en toestellen.

Afhankelijk van de opslagomstandigheden (tijd, temperatuur, plaats) verliest chloorbleekloog een deel van zijn actieve chloor

(richtwaarde: halvering na 2 maanden).


Vandaag de dag kunnen de zwembadeigenaars kiezen uit een aantal moderne producten voor de waterbehandeling, die gemakkelijk hanteerbaar en efficiënt zijn en vooral gevaarloos en zonder speciale vakkennis gebruikt kunnen worden. Niettemin is het noodzakelijk om enkele basisbegrippen inzake de behandeling van zwembadwater onder de knie te krijgen en om de functie van bepaalde producten voor waterbehandeling te begrijpen.

Zwembadwater moet een pH-waarde hebben tussen 7,0 en 7,4.

Als de pH-waarde lager is dan 7,0, dan is het water agressief tegenover alle metalen delen in het bad.

PH-waarden boven 7,4 leiden tot irritatie van de slijmhuid en de ogen.

Bij hard water slaat de kalk neer, terwijl de werkzaamheid van het gebruikte chloor afneemt.


Het is dus van belang om de details te kennen van het water dat gebruikt wordt om het zwembad te vullen. Deze informatie kan men bekomen bij de plaatselijke watermaatschappij. Op heel wat plaatsen is het water hard tot zeer hard door de aanwezigheid van opgeloste calcium- of magnesiumzouten.  De pH-waarde van hard water ligt normaal boven 7 en stijgt meestal nog als het water verwarmd wordt. Als er hard water gebruikt wordt, is het dus essentieel om de pH-waarde regelmatig te controleren van zodra men het bad vult.

PH waarde zwembad

• Als de pH-waarde hoger zou liggen dan 7,4, moet pH-Minus toegevoegd worden. Dit is een zuurgranulaat dat gevaarloos gemanipuleerd kan worden en dat de alkalische componenten die voor de hardheid van het water zorgen, neutraliseert.

Dit is evenwel een geleidelijke, stapsgewijze procedure. Een regelmatige controle van de

pH-waarde en de toevoeging van pH-Minus zijn noodzakelijk.


• "Zacht" zwembadwater is gemakkelijker te behandelen. In dergelijke gevallen ligt de pH-waarde gewoonlijk onder de 7. Toch is een eenmalige toevoeging van pH-Plus, een alkali in poedervorm, meestal voldoende om de pH-waarde tot een waarde boven 7 te doen stijgen.

Waterzuivering

Zwembadwater vormt een goede voedingsbodem voor allerlei micro-organismen, bacteriën en schimmels. Slechts een gering aantal van deze bacteriën en schimmels is ziekteverwekkend en houdt een risico in voor besmetting van de badgasten, maar zelfs bacteriën en schimmels die op zichzelf onschuldig zijn, kunnen door hun snelle vermenigvuldiging een slijmachtige aangroei veroorzaken en kunnen het water in extreme gevallen zelfs troebel maken. Het is bijgevolg noodzakelijk om te zorgen voor een efficiënte manier om de micro-organismen te doden, d.w.z. om het water doeltreffend te behandelen.


De klassieke waterbehandeling met chloor

Chloor heeft niet alleen een zuiverende werking, maar vernietigt tevens alle organische verontreinigingen die niet uit het water gefilterd kunnen worden. Deze verontreinigingen worden onvermijdelijk in het water gebracht door de badgasten en vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.

Door de ontwikkeling van gestabiliseerde chloorproducten is het tegenwoordig niet alleen mogelijk om de chloor langer te bewaren, maar ook om de werking van het beschikbare chloor efficiënter te benutten. De producten in kwestie zijn preparaten in vaste vorm. Deze producten hebben een aantal specifieke eigenschappen, zoals een hoog gehalte aan actieve chloor, ze zijn volledig wateroplosbaar zonder bezinksel, ze beïnvloeden de pH-waarde niet en ze zorgen voor een stabilisering van de niet gebonden chloor die in het water aanwezig is, zelfs bij sterke zonnestralen en bij hogere watertemperaturen.

Vlokking

Het water in een zwembad wordt gefilterd om troebelheid te vermijden.

Een filter kan evenwel slechts vuildeeltjes van een bepaalde grootte filteren. Kleinere deeltjes, de zogenaamde colloïden kunnen enkel uitgefilterd worden mits bijkomende maatregelen. In het geval van zandfilters kunnen deze colloïden opgevangen worden door middel van vlokking.


Het vlokmiddel wordt kort voor de filter toegevoegd aan het water en vormt vlokken die de kleinste onzuiverheden omhullen en bovendien aan hun oppervlakte verdere vuildeeltjes aantrekken. De vlokken worden dan samen met deze kleine vuildeeltjes, groot genoeg om door de zandfilter tegengehouden te worden.


vlokking zwembad